KALAKAAMERA VÕRTSJÄRVES

RMK paigaldas Võrtsjärve põhjakalda vette kalakaamera, lootes näha haugide tegevust nende kudeajal. Kaamera paikneb kõrgveest üleujutatud kaldaalal umbes 40 cm sügavusel tarnamätaste ja kulu vahel, kohas kus on igati sobivad tingimused purikatele kudemiseks.

Vaata siia: Kalakaamera