Ievērojamās vietas

Vaiblā un tās apkārtnē ir daudz interesantu apskates objektu. Jaunatklājēja prieku šeit gūs ceļotāji un dabas draugi, daudz jauna un aizraujoša uzzinās arī kultūras un vēstures entuziasti.

Vaibla ir bijusi populāra un iecienīta atpūtas vieta kopš pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem. Atpūtniekus šeit vilina gan jaukā smilšu pludmale, gan patīkamā peldēšanās ezerā, kura dibens ir klāts smiltīm un kļūst dziļāks pakāpeniski, nevis strauji kā daudzos citos ezeros. Vaiblas pludmali īpaši iecienījušas ģimenes ar bērniem, jo seklais ezera ūdens ātri iesilst. Skaistu vakara saulrietu var baudīt, pastaigājoties pa Vaiblas krastmalas promenādi. Vaibla vilina arī vējdēļa burātājus, jo tieši šeit ir starta vieta leģendārajam Tondisāres salas vējdēļu maratonam. Un, protams, Vertsjerva ezerā neiztrūkst arī iespēja doties makšķernieka gaitās vai pavizināties senatnīgā  buru laivā, lai iepeldētu ar to kaut vai taisni iekšā saulrietā!

Vertsjerva ezeram ir bagātīga fauna un flora. Šeit sastopamas 92 putnu sugas, no kurām retākās ir pelēkā pīle, mazais dumpis, dumbrcālis, ūdensvistiņa, baltpieres zoss, zivju dzenītis u. c. Ezeram raksturīga arī zivju daudzveidība, – šeit konstatētas 36 zivju sugas: Vertsjerva repsis, Peipusa snitka, līdaka, ālants, rauda, rudulis, plaudis, plicis, karūsa, līnis, vīķe, grundulis, ausleja, pīkste, akmeņgrauzis, deviņadatu stagars, zandarts, asaris, ķīsis, platgalve un zutis.

Dažu kilometru attālumā no Vaiblas atrodas plaši mežu un purvu masīvi tūkstošiem hektāru platībā. Šeit ir pieejama dabas bagātība, kas mūsdienās kļūst arvien retāka, proti, klusums un miers.

Dabas draugiem gluži kā radīts ir Mustjerva ezers  – mazs, sekls dabīgs ezeriņš ar purvainiem krastiem, kas atrodas apmēram 2 km attālumā no Vertsjerva ezera. Mustjerva ūdenim var piekļūt, ejot pa laipām, kas stiepjas gar ezeriņa ziemeļu krastu. Mustjervs ir iekļauts „Natura 2000” dabas objektu tīklā. 23 ha lielo ezeru ieskauj purva priežu audzes.

Uz ziemeļiem no Meleski ciema atrodas Alam-Pedjas dabas rezervāts, kas savas neskartās dabas dēļ ir unikāls visā Eiropā.

Ne mazāk pievilcīgs ir Tammes ģeoloģiskais atsegums. Aizsargājamo ainavu apvidus, kas ietilpst rezervāta teritorijā, atrodas Vertsjerva ezera austrumu krastā starp Tammi un Nēmiskilu (Neemisküla). Savukārt, Arukilas (Aruküla) vidējā devona sarkanā smilšakmens atsegums, kura augstums sasniedz pat 8 m, ir ievērojama bruņuzivju fosiliju atradne. Netālajā Tammes ciematā ir saglabājušās tā sauktā Holandes tipa vējdzirnavas ar grozāmu augšdaļu (renovētas 2007. g.), kas zvejniekiem ir kalpojušas arī kā orientieris, pēc kura noteikt ezera krasta centru. Tautā klīst nostāsti par zviedru karavīriem, kas apglabāti blakus Tammes vējdzirnavām.

Vaibla ir svarīga vieta arī putnu draugiem. 1987. gadā Heinriha Veromaņa (Heinrich Veromann) vadībā Vertsjerva  ziemeļu krastā tika izveidota putnu gredzenošanas stacija, kurā līdz šim ir apgredzenoti jau 62 067 putni. Gadu gaitā stacijas darbinieki šeit uzskaitījuši pavisam 103 putnu sugas, papildus tām apgredzenoti arī 3 putni čurkstes un bezdelīgas hibrīdi.

Noteikti ir vērts iegriezties arī Vertsjerva apmeklētāju centrā – tūristu vajadzībām paredzētā ēkā, kas atrodas Rannu-Jēsū (Rannu-Jõesuu) atpūtas vietā, Emajegi (Emajõgi) upes sākumā Tartu – Vīlandes šosejas malā, Kolga-Jāni (Kolga-Jaani) un Rannu pagasta teritorijā. Apmeklētāju centra ēka ir būvēta no ekoloģiskiem materiāliem (koka, saplākšņiem, māla, salmiem). Tur atrodas arī koka skatu tornis un loka tilts, kas nakts laikā ir izgaismots ar krāsainiem prožektoriem un savā ziņā ir uzskatāms par unikālu šāda veida objektu Igaunijā. Tūristu uzmanību saista arī Vertsjerva ezera muzejs, kas ierīkots Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Limnoloģijas centra telpās. Muzejā var uzzināt par Igaunijas ezeros un upēs sastopamajiem ūdensaugiem, zivīm un bezmugurkaulniekiem, kā arī vismazākajiem, tikai caur mikroskopu saskatāmajiem planktonorganismiem.

Vēstures draugus noteikti interesēs fakts, ka pašreizējās Vaiblas teritorijā cilvēki dzīvojuši jau akmens un bronzas laikmetā. Tepat netālu (uz Vīlandes pusi no Vaiblas ceļu krustojuma) ir atrasti senie apbedījumi. Jaunākos laikos Vaiblā atradās Veisiku (Võisiku) muižas pusmuiža. Vaiblas tuvumā atrodas Leijes ciems (Leie), kur šosejas malā ir ziedojumu akmens. Nostāsti vēsta par veļiem un spokiem, kas redzēti pie akmens, citi teicēji zinājuši stāstīt arī par sirmu vīriņu, kas mēdzis sēdēt uz šī akmens un spēlēt vijoli. Pie ziedojumu akmens ir atrasta dažāda veida nauda. Leijes ciemā Vīlu (Viilu) mājās ir dzimis filoloģijas doktors Augusts Annists (August Annist, 28.01.1899. – 06. 04.1972.). Viņa dzimtajā vietā 27.11.1971. tika atklāta piemiņas plāksne. Ar šīm pašām mājām vēlāk ir bijusi saistīta arī folkloras pētnieces Ellenas Līvas (Ellen Liiv) biogrāfija.

Svarīgi vēsturiski atradumi ir zināmi no Valmas ciema, kura vēsture iesniedzas III gadu tūkstoša otrajā pusē un II gadu tūkstoša pirmajā pusē p. m. ē. Valma ir visvecākais un savulaik vissvarīgākais Vertsjerva ezera zvejniekciems, arī pašlaik šeit atrodas viena no lielākajām zvejnieku laivu piestātnēm Vertsjerva krastos. Omulīgā guļbaļķu mājā ir ierīkots informācijas punkts, kur var smelties ziņas par seno zvejniekciemu.

Vaiblas tuvumā atrodas Meleski ciems – Vīlandes apriņķa (Viljandimaa) senākā apdzīvotā vieta, kuras vecumu lēš pat līdz 9000 gadiem. Kivisāres lielsaimniecībā Meleski tuvumā ir atrasts Igaunijas vecākais bronzas sirpis, kura vecums var pārsniegt pat 3800 gadus. Meleski ciemā 1792. gadā tika uzbūvēta Reika-Meleski (Rõika-Meleski) stikla fabrika („Lisette“), kura zināma kā stikla fabrika ar visgarāko vēsturi Igaunijā. Šeit gatavotās burkas un pudeles savulaik veiksmīgi eksportētas pat uz Dienvidameriku.

Meleski ciemā, kas atrodas 3 km attālumā no Vaiblas,  notiek daudz interesantu pasākumu, it sevišķi vasarā. Interesentiem ir iespēja pabūt gan Kultūras fabrikā, gan senajā stikla muzejā, bet, piemēram, 2011. gada vasarā, no Meleski senajā stikla fabrikā tika izrādīta Matsa Trāta (Mats Traat) luga „Cauri stiklam“ Ugalas teātra iestudējumā.

Arhitektūras un vēstures draugi šajā novadā atradīs daudzas skaistas baznīcas. Protams, jāpiemin arī tuvumā esošais Rannu muižas parks,  ko ietver mūra žogs un ieskauj agrākās muižas ēkas un senais pils dīķis. Rannu muižas parkā 2006. g. rudenī uzstādīts Rannu kaujas piemiņas akmens: 16.01.1919. Rannu ciemā norisinājās Brīvības cīņas, kas sīkāk aprakstītas A. Kivikasa (A. Kivikas) populārajā romānā „Vārdi marmorā” („Nimed marmortahvlil”) un atainotas tā paša nosaukuma mākslas filmā, ko uzņēmis E. Niganens (E. Nüganen). Apskates vērtas ir arī Oiju (Oiu) ciema skaistās vējdzirnavas, kas tika uzbūvētas no laukakmeņiem ap 1840. gadu, bet gadsimtu vēlāk – izmantotas kā pienotava, kurā tvaika darbināmās mašīnās gatavoja sviestu.

Apmēram 2 km attālumā atrodas Losimeģa kalns (Lossimägi), uz kura redzamas Rengu (Rõngu) vasaļa pils drupas. Cietokšņa tipa pils, domājams, celta ap 1340. gadu. Līdz mūsdienām ir saglabājies apmēram 25 metrus garš pils ārējā mūra fragments ar vārtu ailu. Losimeģa pilsdrupas tika konservētas 2009. gadā. Tām apkārt ir 12 hektāru liels parks ar dižeglēm un seniem lapu kokiem.

Ar Vertsjerva ezeru ir saistīts diezgan daudz dažādu teiku un nostāstu . Tās vēstī par ezera ceļošanu un Vertsjerva  izcelšanos, par zemē iegrimušu baznīcu vai pili, par upurēšanu Vertsjervam, par velna celtiem akmeņu krāvumu tiltiem, kā arī Kalevdēla un velna mestajiem akmeņiem. Ezera rietumu krastā esošos Kivilepes (Kivilõppe) akmeņus bieži tā arī sauc – par Kalevipoega un velna akmeņiem.

Vaiblā un tās tuvākajā apkārtnē patiešām ir tik daudz apskates vērtu vietu – atbrauciet, pavadiet jauki laiku un izbaudiet šī novada skaistumu!